• ورود
  • سبد خرید شما خالی است.

رزومه

رزومه شرکت اکسیردانش نوین ایرانیان

معرفی
ما براین باوریم که توانمندسازی مدیران میبایست براساس نیازهای روز جامعه تعریف شود و اثر بخشی در اجرای آموزش منوط به مداومت در
استفاده از مهارتها میباشد . ما درگروه اکسیردانش موفقیت خود را مرهون انتقال موفقیتآمیز مفاهیم به فراگیران میدانیم و امیدواریم تا شیوههای نوین آموزشی ما بتواند راهگشای مشکالت سازمان ها باشد.

 

چشم انداز شرکت اکسیردانش:
بزرگترین و موفق ترین شرکت آموزشی و مشاوره ای از نظر قابلیتهای راهبردی، سرمایههای انسانی،مدیریت منابع،فرآیند هاورضایت ذینفعان با قابلیت های رقابتی در سطح ملی و پاسخگویی به نیازهای ذینفعان و برنامه ریزی راهبردی برای توسعه روز افزون خدمات ، منطبق با آخرین و به روزترین استانداردها درکالس جهانی.

 

اهداف شرکت اکسیردانش :
ارائه خدمات آموزش و مشاوره سیستم های مدیریتی در هر سطح و با بالاترین کیفیت اثربخشی و گسترده ترین تنوع موضوعات تخصصی و ایجادسازمانی مبتنی بر فطرت انسانی با موقعیت رهبری حوزه خدمات آموزشی ومشاوره ای باکیفیت کالس جهانی درراستای تحقق سود آور بلند مدت در فعالیت های صنعتی ، تجاری و خدماتی از طریق رقابت و کسب رضایت مشتری

خدمات شرکت اکسیردانش :
ارائه دوره ها وسمینارهای درون سازمانی وبرون سازمانی
ارائه دوره های آموزشی به صورت غیر حضوری (آموزش الکترونیک)
ارائه طرح توسعه فرهنگ کتاب خوانی به همراه پشتیبانی و آزمون
اجرای طرح ها و پروژه های نیاز سنجی آموزشی وارزیابی اثربخش
ارائه گواهی نامه معتبر

X