• ورود
  • سبد خرید شما خالی است.

خدمات شرکت اکسیردانش

  • ارائه دوره ها وسمینارهای درون سازمانی وبرون سازمانی
  • ارائه دوره های آموزشی به صورت غیر حضوری (آموزش الکترونیک)
  • ارائه طرح توسعه فرهنگ کتاب خوانی به همراه پشتیبانی و آزمون
  • اجرای طرح ها و پروژه های نیاز سنجی آموزشی وارزیابی اثربخش
  • ارائه گواهی نامه معتبر
X