• آدرس :خیابان شریعتی – بالاتر از پل سیدخندان – خیابان خواجه عبداله انصاری – خیابان ابوذر جنوبی –نبش کوچه لادن – پلاک ۴ واحد
  • تلفن :۲۶۷۰۰۲۸۲ – ۲۲۸۴۰۱۵۱ – ۲۲۸۴۰۰۱۹ – ۲۲۸۴۰۰۶۵ – ۲۶۷۰۰۲۸۳ – ۲۲۸۸۱۴۷۴ – ۲۲۸۷۷۰۱۴
  • فاکس :۲۲۸۸۱۴۷۴
  • ایمیل :info@exir-ac.ir